ARK-03021 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi, 1-10 op
Building Design Process Simulation

Vastuuhenkilö

Maria Pesonen, Markku Karjalainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-03021 2019-01 1 - 4 Markku Karjalainen
Maria Pesonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -selittää rakennushankkeen suunnitteluvaiheen etenemisen, osapuolet ja niiden tehtävät sekä kokousmenettelyt -ymmärtää suunnitteluprosessin kokonaisuutena ja osaa analysoida eri osien ja osapuolten välisiä riippuvuuksia -pystyy määrittelemään harjoitustehtävän mukaisen roolinsa (joko rakennuttaja, arkkitehtisuunnittelija tai pääsuunnittelija) tehtävät hankkeessa sekä niiden edellyttämät yhteistyömuodot muiden osapuolien kanssa -kehittää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan toimittuaan aktiivisena suunnitelturyhmän jäsenenä -pystyy ratkaisemaan muiden osapuolien kanssa yhteistyössä toimien pienehkön liikerakennuksen -tulkita muiden suunnittelijoiden asiakirjoja ja ymmärtää suunnitteluratkaisujen riippuvuuksia -tunnistaa yleiset tietomallivaatimukset ja osaa soveltaa niitä arkkitehtisuunnitteluun sekä eri suunnittelualojen sisältöjen yhteensovittamiseen -laatia rakennuksen pääpiirustukset sekä koota rakennuslupa-asiakirjat

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: $course.modifier, 09.08.2019