ARK-01122 Rakennussuunnittelu II, 10 op
Architectural Design II

Lisätiedot

Asunto- ja julkisen rakentamisen perusteet

Vastuuhenkilö

Ilmari Lahdelma

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-01122 2019-01 3 - 4 Ilmari Lahdelma
Janne Laukka
Mari-Sohvi Miettinen
Läsnäolo luennoilla ja muissa oppimistapahtumissa. Harjoitustyön hyväksytty suorittaminen sekä työn esittely välikritiikeissä ja kritiikissä. Harjoitustyöhön liittyvän kirjallisen tehtävän suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -kehittää omaa arkkitehtonista näkemystään -tunnustaa arkkitehtuurin taiteellisen ja sisällöllisen puolen lisäksi arkkitehtuurin toiminnallisia, teknisiä ja ympäristöllisiä aineksia -hyödyntää saamaansa tietoa asumisen ja julkisen rakentamisen arkkitehtuurista luodakseen yleiskäsityksen näiden arkkitehtuurista -suunnitella innovatiivisesti esteettiset, tekniset, tilalliset ja toiminnalliset vaatimukset täyttäviä suppeita rakennettuja ympäristöjä

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-01121 Rakennussuunnittelu I Pakollinen    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Miettinen Mari-Sohvi, 08.05.2020