ARK-01121 Rakennussuunnittelu I, 10 op
Architectural Design I

Vastuuhenkilö

Ilmari Lahdelma

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-01121 2019-01 1 - 2 Ilmari Lahdelma
Janne Laukka
Mari-Sohvi Miettinen
Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla sekä harjoitustyön esittelyä välikritiikeissä ja kritiikeissä. Suoritusvaatimuksena ovat hyväksyttävästi suoritetut harjoitustyöt ja niihin nivoutuva kirjallinen tehtävä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -tunnistaa keskeisimmät arkkitehtuuriin liittyvät käsitteet ja niiden sisällön -käyttää ja soveltaa arkkitehtuurin peruskäsitteitä pienimuotoisessa suunnittelutyössä -ymmärtää pragmaattisen tiedon ja taiteellisen sisällön roolin arkkitehtuurissa -soveltaa erilaisia visuaalisen ilmaisun keinoja itsensä ilmaisuun ja ideoiden esilletuomiseen

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Hokkanen Mirja, 10.01.2020