ARK-05214 Kiertotalous arkkitehtuurissa, 5 op
Circular Economy in Architecture

Lisätiedot

Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Maria Pesonen, Ari Rahikainen, Markku Karjalainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-05214 2019-01 - Markku Karjalainen
Ari Rahikainen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osa: -tuntee kiertotalouden keskeiset periaatteet ja rakennusten elinkaaren eri vaiheet sekä rakentamisesta johtuvien ympäristövaikutusten syntymekanismit näissä vaiheissa -tuntee käyttöikäsuunnittelun periaatteet -vertailla eri rakenne- ja rakennusmateriaalivalintojen ympäristövaikutuksia ja tehdä suunnitteluvalintoja niiden perusteella -tuntee rakennusosien uudelleenkäytön ja uudelleenkäytettäväksi suunnittelun periaatteet -laatia arkkitehtonisen vastauksen vaihtuvateemaiseen kiertotaloushaasteeseen

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Harsu Manu, 09.08.2019