ARK-05213 Rakennusperinnön transformaatio, 10 op
Transformation of Built Heritage

Vastuuhenkilö

Iida Kalakoski, Olli-Paavo Koponen, Maria Pesonen, Markku Karjalainen, Ari Rahikainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-05213 2019-01 1 - 2 Markku Karjalainen
Maria Pesonen
Ari Rahikainen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -tunnistaa olemassa olevien rakennusten käyttötarkoituksen muuttamisen arkkitehdin tehtäväkenttänä -tunnistaa rakennusten vanhenemismekanismeja ja osaa analysoida muuhun kuin asuinrakennukseen kohdistuvat muutostarpeet erityisesti toiminnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta -laatia käyttötarkoituksen muutossuunnitelman muun kuin asuinrakennuksen (esim. palvelurakennuksen, teollisuusrakennuksen tai toimistorakennuksen) muuttamiseksi toiseen käyttöön rakennuksen arkkitehtuurin, rakennejärjestelmän, rakenteiden ja talotekniikan sekä lainsäädännön vaatimusten asettamissa reunaehdoissa

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Harsu Manu, 09.08.2019