ARK-05212 Muutossuunnittelun tekniset vaatimukset, 5 op
Technical Prerequisites for Adaptive Reuse

Lisätiedot

Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Maria Pesonen, Markku Karjalainen, Ari Rahikainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-05212 2019-01 - Markku Karjalainen
Maria Pesonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -tunnistaa rakennustekniikan, talotekniikan ja erilaisten rakennusmääräysten (mm. palo-, melu-, energia- ja esteettömyyssännösten) käyttötarkoituksen muutoksille asettamat reunaehdot -hahmottaa eri käyttötarkoituksiin liitttyvistä vaatimuksista ja rakenteille kohdistuvista rasituksista aiheutuvan suunnitteluproblematiikan -omaa riitävät tiedot ja taidot vuorovaikutteiseen suunnitteluprosessiin erikoissuunnnitelualojen asiantuntijoiden kanssa

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Harsu Manu, 09.08.2019