ARK-05211 Restaurointiteoria, 5 op
Conservation Theory

Lisätiedot

Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Iida Kalakoski, Olli-Paavo Koponen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-05211 2019-01 - Iida Kalakoski
Olli-Paavo Koponen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -omaa monipuolisen tietämyksen keskeisimmistä restauroinnin teorioista ja historiasta -tulkita analyyttisesti eri aikoina suoritettuja restaurointeja -luovaan aineistonhankintaan ja arkistotyöskentelyyn sekä sujuvan akateemisen tietotekstin kirjoittamiseen

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Harsu Manu, 09.08.2019