ARK-04211 Perinteisten ja modernien rakenteiden korjaus, 5 op
Restoration of Traditional and Modern Structures

Vastuuhenkilö

Iida Kalakoski, Olli-Paavo Koponen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-04211 2019-01 1 - 2 Juuso Horelli
Iida Kalakoski
Olli-Paavo Koponen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -tunnistaa keskeisimmät Suomessa käytetyt perinteiset ja modernit rakenteet ja pintakäsittelyt sekä niiden vaurioitumismekanismit -valita sopivan korjausmenetelmän ja laatia sen suorittamiseksi tarpeelli-sen suunnitelman

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Harsu Manu, 09.08.2019