ARK-03113 Arkkitehtuurin historia III, 5 op
History of Architecture III

Lisätiedot

Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Iida Kalakoski, Olli-Paavo Koponen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-03113 2019-01 - Iida Kalakoski
Olli-Paavo Koponen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijaosaa: -tunnistaa länsimaisen nykyajan arkkitehtuurin historian pääpiirteet. -ymmärtää myös keskeiset modernin arkkitehtuurin suunnittelutavoitteet ja käsitteet ja osaa niitä käyttäen analysoida ja vertailla mitä tahansa modernia rakennusta tai rakennusryhmää.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Hokkanen Mirja, 10.01.2020