ARK-03112 Rakennusoppi V, 5 op
Architectural Construction V

Vastuuhenkilö

Maria Pesonen, Markku Karjalainen, Ari Rahikainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-03112 2019-01 1 - 2 Markku Karjalainen
Maria Pesonen
Ari Rahikainen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -hallita arkkitehtisuunnittelijan tehtäväkentän kivirakenteisten asuinkerrostalojen korjaus- ja muutosrakentamisessa -tunnistaa olemassa olevassa kerrostalokannassa yleisesti esiintyvät asumisen toiminnalliseen muutokseen, erityisesti esteettömyyteen, liittyvät kehittämistarpeet ja osaa kehittää näihin suunnitteluratkaisuja -tunnistaa kiviaineistenrakennusten kuntotutkimusten periaatteet ja osaa soveltaa kuntotutkimuksen tarjoamaa tietoa korjauksen arkkitehtisuunnittelun pohjana -tunnistaa ja analysoida rakennuksen julkisivun arkkitehtoniset ominaispiirteet ja runkojärjestelmän sekä tunnistaa rungon muutossuunnittelulle asettamat reunaehdot -tunnistaa erilaiset vaihtoehdot julkisivun ja parvekkeiden vaurioiden korjaamiseen ja rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen sekä ymmärtää näiden vaihtoehtojen arkkitehtoniset ja tekniset seuraukset -hallitsee rakennuskohtaisen lisärakentamisen arkkitehtisuunnittelun ja tuntee vaihtoedot lisärakentamisen runkojärjestelmiksi

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: $course.modifier, 09.08.2019