ARK-03111 Rakennusoppi IV, 5 op
Architectural Construction IV

Vastuuhenkilö

Maria Pesonen, Markku Karjalainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-03111 2019-01 1 - 2 Markku Karjalainen
Maria Pesonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -ratkaista kerrostalon rakennejärjestelmän ja hän osaa valita kohteeseen soveltuvat rakenteet ja rakennusosat sekä ymmärtää niiden toiminnan ja tuntee niille asetetut keskeiset rakentamismääräykset ja tekniset vaatimukset (palo, ääni, lämmöneristys, esteettömyys) -laatia kerrostalon työpiirustukset mitoituksineen sekä liittymädetaljeja käyttäen virallisia piirustusmerkintöjä -ymmärtää ja osaa hallita eri rakennusmateriaalien ja -järjestelmien arkkitehtonisen muodonannon, massoittelun ja julkisivusommittelun väliset suhteet -hahmottaa rakennushankkeen kokonaisuutena, sen vaiheet ja osapuolet -tunnistaa tiedon hallintaan ja siirtoon liittyviä prosesseja sekä asiakirjoille asetettuja vaatimuksia -nimetä ja ymmärtää rakentamiseen liittyvän suomalaisen säännösjärjestelmän tasot ja hierarkian -itsenäisesti etsiä hankkeen eri osa-alueisiin liittyvää tietoa alan tietolähteistä

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-02112 Rakennusoppi II Suositeltava    
ARK-02113 Rakennusoppi III Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Hokkanen Mirja, 10.01.2020