ARK-02113 Rakennusoppi III, 5 op
Architectural Construction III

Vastuuhenkilö

Maria Pesonen, Markku Karjalainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-02113 2019-01 3 - 4 Markku Karjalainen
Maria Pesonen
Ari Rahikainen
ARK-02113 2019-02 3 - 4 Markku Karjalainen
Maria Pesonen
Ari Rahikainen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -tuunnistaa tyypillisimmät rakennejärjestelmät ja runkotyypit sekä moduulirakentamisen pääperiaatteet -pystyy hahmottamaan, millaisia runkovaihtoehtoja eri rakennustyyppeihin voidaan käyttää ja mitä ne merkitsevät kohteen arkkitehtonisten ratkaisujen kannalta -tunnistaa tärkeimmät talotekniset järjestelmät ja niiden tilatarpeet sekä eri rakennustyyppien tilasuunnittelulle niistä heijastuvat vaatimukset -tunnistaa oleelliset rakennuksen energia- ja resurssitehokkuuteen vaikuttavat tekijät -tunnistaa ja tulkita sähkö- ja LVI-suunnitelmien keskeisimmät piirrosmerkinnät -tunnistaa rakennusten akustiikkaa koskevat määräykset ja ohjeet sekä ymmärtää, millaisia ääniolosuhteita yleisimmät rakennustyypit ja tilat edellyttävät

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-02112 Rakennusoppi II Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Pesonen Maria, 29.05.2020