ARK-02112 Rakennusoppi II, 10 op
Architectural Construction II

Vastuuhenkilö

Maria Pesonen, Markku Karjalainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-02112 2019-01 1 - 2 Markku Karjalainen
Maria Pesonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -tunnistaa rakennusfysiikan perusteet ja osaa listata rakennusten sisäpuolisille olosuhteille asetetut vaatimukset ja niiden hallintaan liittyviä toimia -tunnistaa eri rakennusmateriaalien ominaisuuksia ja osaa kuvata niille soveltuvia käyttötapoja pienrakennusten (esim. vapaa-ajan rakennukset ja pientalot) rakentamisessa ja osaa nimetä näihin soveltuvat puiset runkomateriaalit ja -järjestelmät sekä hallitsee perustuksiin, märkätiloihin ja hormeihin liittyvien tiilien ja harkkojen käytön pääperiaatteet -hallita puun käytön mahdollisuudet rakentamisessa siten, että osaa suunnitella lämpöeristetyn rankorakenteisen pienrakennuksen (vapaa-ajan rakennus / omakotitalo) detaljeineen sekä ymmärtää sen rakenteiden ja rakennusosien toiminnalliset ominaisuudet -kuvata normaalit Suomen olosuhteisiin soveltuvat perustamistavat sekä routasuojaukseen ja radonin torjuntaan liittyvät menettelyt -laatia pientalon laajuisen kohteen rakennuslupapiirustukset

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-01112 Rakennusoppi I Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Hokkanen Mirja, 10.01.2020