ARK-02111 Arkkitehtuurin historia II, 10 op
History of Architecture II

Vastuuhenkilö

Iida Kalakoski, Olli-Paavo Koponen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-02111 2019-01 1 - 2 Iida Kalakoski
Olli-Paavo Koponen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -tunnistaa Suomen arkkitehtuurin ja kansanraken-amisen historian pääpiirteet -dokumentoida ja arvottaa historiallista rakennuskantaamme perinteisiä menetelmiä käyttäen ja tuottaa siitä korkealuokkaista arkkitehtuurigrafiikkaa. -pohtia kriittisesti historiallisen kaupunkikuvan kehittämiseen ja hoitoon liittyviä kysymyksiä. -soveltaa tietojaan historiallisen puurakennuskannan restaurointitehtävien suunnitteluun

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Harsu Manu, 04.07.2019