ARK-01112 Rakennusoppi I, 5 op
Architectural Construction I

Vastuuhenkilö

Maria Pesonen, Markku Karjalainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-01112 2019-01 1 - 2 Markku Karjalainen
Maria Pesonen
ARK-01112 2019-02 3 - 4 Markku Karjalainen
Maria Pesonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -tunnistaa rakennusalan terminologiaa sekä osaa käyttää ja tulkita arkkitehtipiirustusten virallisia piirustusmerkintöjä -tunnistaa yleisimmät rakennusmateriaalit (puu, tiili, te-räs, betoni, lasi, muovi, luonnonkivi, eri lämpöeristeet) sekä niiden perusominaisuudet ja tavanomaiset käyttökohteet -ymmärtää rakennuksen eri perusosien (kantavat rakenteet, vaippa, julkisivuverhous, sisäverhous) merkitykset ja hallitsee rakennusfysiikan alkeet -ymmärtää arkkitehtonisen muodonannon, rakenteiden ja eri rakennusmateriaalien välisiä suhteita ja merkityksiä

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Hokkanen Mirja, 10.01.2020