ARK-01111 Arkkitehtuurin historia I, 5 op
History of Architecture I

Vastuuhenkilö

Iida Kalakoski, Olli-Paavo Koponen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-01111 2019-01 1 - 2 Iida Kalakoski
Olli-Paavo Koponen
Ella Kylä-Kause
Taavi Tenhu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -tunnistaa Euroopan arkkitehtuurin päälinjat antiikista nykyajan alkuun -tunnistaa tamperelaisen rakennusperinnön erityispiirteet -tunnistaa arkkitehtuurin peruskäsitteet ja arkkitehdin ammattikuvan ja identiteetin kehitysvaiheet -tarkastella historiallista rakennuskantaa, sen eri mittakaavoja, tyylipiirteitä ja materialiteettia ja pystyy tekemään siihen pieniä lisäyksiä ja korjauksia historiallisen ympäristön arvoja kunnioittaen

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Hokkanen Mirja, 10.01.2020