TIE-30501 Identiteetin ja pääsynhallinta, 5 op
Identity and Access Management

Lisätiedot

Ei toteutuskertaa lukuvuonna 2019-2020
Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Marko Helenius

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-30501 2019-01 - Marko Helenius
Mikael Linden

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa perusedellytykset toimia organisaation identiteetin- ja pääsynhallinnan kehitystehtävissä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Identiteetinhallinta-arkkitehtuuri. Perusrekisterit ja autoratiiviset lähteet. Toimintaprosessit identiteetinhallinnassa.  LDAP-hakemisto. Henkilötietolaki.   
2. Käyttäjän tunnistaminen ja autentikointi.   PKI-toimikortit. Mobiilivarmenne. Toimiavaimet. Tupas. Vetuma-palvelu.    
3. Käyttövaltuuksien hallinta.   Rooliin perustuva käyttövaltuuksien hallinta.   
4. Organisaation sisäiset identiteetinhallintajärjestelmät  Kokonaisarkkitehtuuri identiteetinhallinnan tulokulmana.   
5. Federoitu identiteetinhallinta.   SAML- ja OpenID-tekniikka.  Haka-luottamusverkosto.  

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson suoritus koostuu harjoitustyöstä ja tentistä. Tentissä on neljä tehtävää viidestä ydinosaamisen alueesta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Verkkokirja   Identiteetin- ja pääsynhallinta   Mikael Linden   978-952-15-3992-3       Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ELT-51007 Networking Laboratory I Suositeltava    
TIE-30151 Kyberturvallisuus I: perusteet Pakollinen    
TIE-30201 Tietoturva-arki Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-30501 Identiteetin ja pääsynhallinta, 5 op TIE-30500 Identiteetin ja pääsynhallinta, 4 op  

Päivittäjä: Ullgren Sini, 02.04.2019