TIE-30201 Tietoturva-arki, 5 op
Daily Information Security

Vastuuhenkilö

Jukka Koskinen, Marko Helenius

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-30201 2019-01 1 Marko Helenius
Jukka Koskinen
Opiskelijalta edellytetään (1) yksinkertaisten automaattisesti tarkistettavien tehtävien suorittamista, (2) lyhyen kirjareferaatin laatimista, (3) toisten referaatteihin tutustumista, (4) tiettyjen tietoturvateknisten perusmenettelyjen toteuttamista, (5) niistä itse saatujen ja (6) haastattelujen kautta hankittujen kokemusten raportointia ja arviointia verkko-oppimisympäristössä osana ryhmässä käytävää verkkokeskustelua, (7) osallistumista keskusteluun etsimällä tietoa ja ottamalla kantaa liittyen erilaisiin tietoturva-aiheisiin (8) tietoturvauutisten seuraamista ja omien tietoturvatoimien tiedostamista. Mikäli opiskelija on suorittanut kaiken tämän eikä puutteita ole enemmässä kuin yhden viikon työtä edustavassa määrässä keskustelutehtäviä (7) ja tehtävän 8 raportointia, opintojakson suoritus hyväksytään. Se, että opiskelija on itse suoriutunut tehtävistä, varmistetaan kasvokkain ryhmässä tapahtuvassa kuulustelussa, jossa vaaditaan näyttöä joistakin menettelyistä. Kuulusteluun asti voi edetä vain, jos minimimäärä tehtäviä 1, 4, 5 ja 6 on tehty määräaikoihin mennessä.
TIE-30201 2019-02 3 Marko Helenius
Jukka Koskinen
Opiskelijalta edellytetään (1) yksinkertaisten automaattisesti tarkistettavien tehtävien suorittamista, (2) lyhyen kirjareferaatin laatimista, (3) toisten referaatteihin tutustumista, (4) tiettyjen tietoturvateknisten perusmenettelyjen toteuttamista, (5) niistä itse saatujen ja (6) haastattelujen kautta hankittujen kokemusten raportointia ja arviointia verkko-oppimisympäristössä osana ryhmässä käytävää verkkokeskustelua, (7) osallistumista keskusteluun etsimällä tietoa ja ottamalla kantaa liittyen erilaisiin tietoturva-aiheisiin (8) tietoturvauutisten seuraamista ja omien tietoturvatoimien tiedostamista. Mikäli opiskelija on suorittanut kaiken tämän eikä puutteita ole enemmässä kuin yhden viikon työtä edustavassa määrässä keskustelutehtäviä (7) ja tehtävän 8 raportointia, opintojakson suoritus hyväksytään. Se, että opiskelija on itse suoriutunut tehtävistä, varmistetaan kasvokkain ryhmässä tapahtuvassa kuulustelussa, jossa vaaditaan näyttöä joistakin menettelyistä. Kuulusteluun asti voi edetä vain, jos minimimäärä tehtäviä 1, 4, 5 ja 6 on tehty määräaikoihin mennessä.

Osaamistavoitteet

Tietoturvaan liittyvän tiedostuksen ja asenteiden kehittyminen, myös eettisessä ulottuvuudessa. Arjessa tarvittavien tietoturvataitojen ja hyvien käytäntöjen omaksuminen. Lisäksi ammatillisen näkökulman avautuminen näiden tavoitteiden merkitykseen kansalaisille.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tietoturvan ja -turvattomuuden ajankohtainen ilmeneminen arjessa ja yhteiskunnassa.  Ammatillinen näkemys tietoturva-asiantuntijan tehtävään.   
2. Henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn turvajärjestelyt kotona, opiskelu- ja työpaikalla.  Tieteellisyys tietoturvaa kartoittavassa tutkimuksessa.  Innovoiva näkökulma arjen turvajärjestelyihin. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelijalta edellytetään (1) yksinkertaisten automaattisesti tarkistettavien tehtävien suorittamista, (2) lyhyen kirjareferaatin laatimista, (3) toisten referaatteihin tutustumista, (4) tiettyjen tietoturvateknisten perusmenettelyjen toteuttamista, (5) niistä itse saatujen ja (6) haastattelujen kautta hankittujen kokemusten raportointia ja arviointia verkko-oppimisympäristössä osana ryhmässä käytävää verkkokeskustelua, (7) osallistumista keskusteluun etsimällä tietoa ja ottamalla kantaa liittyen erilaisiin tietoturva-aiheisiin (8) tietoturvauutisten seuraamista ja omien tietoturvatoimien tiedostamista. Mikäli opiskelija on suorittanut kaiken tämän eikä puutteita ole enemmässä kuin yhden viikon työtä edustavassa määrässä keskustelutehtäviä (7) ja tehtävän 8 raportointia, opintojakson suoritus hyväksytään. Se, että opiskelija on itse suoriutunut tehtävistä, varmistetaan kasvokkain ryhmässä tapahtuvassa kuulustelussa, jossa vaaditaan näyttöä joistakin menettelyistä. Kuulusteluun asti voi edetä vain, jos minimimäärä tehtäviä 1, 4, 5 ja 6 on tehty määräaikoihin mennessä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-30151 Kyberturvallisuus I: perusteet Pakollinen   1

1 . Myös TIE-30150 tai TIE-3010x, missä x=0 tai 1.

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitietokurssin suoritus tarkistetaan ennen tämän kurssin alkua.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-30201 Tietoturva-arki, 5 op TIE-30200 Tietoturva-arki, 4 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019