TIE-30201 Tietoturva-arki, 5 op
Daily Information Security

Toteutuskerta TIE-30201 2019-01

Opetus

Periodi 1
Opetusmuodot Luento, Harjoitukset, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Marko Helenius, Jukka Koskinen

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Opiskelijalta edellytetään (1) yksinkertaisten automaattisesti tarkistettavien tehtävien suorittamista, (2) lyhyen kirjareferaatin laatimista, (3) toisten referaatteihin tutustumista, (4) tiettyjen tietoturvateknisten perusmenettelyjen toteuttamista, (5) niistä itse saatujen ja (6) haastattelujen kautta hankittujen kokemusten raportointia ja arviointia verkko-oppimisympäristössä osana ryhmässä käytävää verkkokeskustelua, (7) osallistumista keskusteluun etsimällä tietoa ja ottamalla kantaa liittyen erilaisiin tietoturva-aiheisiin (8) tietoturvauutisten seuraamista ja omien tietoturvatoimien tiedostamista. Mikäli opiskelija on suorittanut kaiken tämän eikä puutteita ole enemmässä kuin yhden viikon työtä edustavassa määrässä keskustelutehtäviä (7) ja tehtävän 8 raportointia, opintojakson suoritus hyväksytään. Se, että opiskelija on itse suoriutunut tehtävistä, varmistetaan kasvokkain ryhmässä tapahtuvassa kuulustelussa, jossa vaaditaan näyttöä joistakin menettelyistä. Kuulusteluun asti voi edetä vain, jos minimimäärä tehtäviä 1, 4, 5 ja 6 on tehty määräaikoihin mennessä.

TIE-30201 Tietoturva-arki/Lec/01 Wed 28.08.2019 13:00 - 14:00
TIE-30201 Tietoturva-arki/Lec/02 Wed 28.08.2019 16:00 - 17:00
TIE-30201 Tietoturva-arki/E/01 Thu 05.09.2019 09:00 - 10:00
TIE-30201 Tietoturva-arki/EG01/01 Wed 16.10.2019 12:00 - 13:00
TIE-30201 Tietoturva-arki/EG01/02 Wed 16.10.2019 14:00 - 15:00
TIE-30201 Tietoturva-arki/EG01/03 Wed 16.10.2019 15:00 - 16:00
TIE-30201 Tietoturva-arki/EG01/04 Wed 16.10.2019 16:00 - 17:00