TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit, 5 op
Data Structures and Algorithms

Vastuuhenkilö

Matti Rintala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-20100 2019-01 3 - 4 Matti Rintala
Kurssin arvosana muodostuu pisteistä, joita kertyy viikkoharjoituksista, luennoista, viikkoesseistä, verkkotehtävistä ja harjoitustöistä. Hyväksyttyyn kokonaissuoritukseen vaaditaan jokaisen pakollisen osasuorituksen hyväksytty suoritus. Tämän lisäksi kurssin tentti pitää suorittaa hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa nimetä yleisimmin käytetyt algoritmien suunnitteluperiaatteet. Opiskelija tunnistaa perustietorakenteet ja yleisimmät niiden käsittelyyn tarvittavat algoritmit. Opiskelija osaa selittää, mihin asymptoottisen suorituskyvyn analyysi perustuu sekä osaa arvioida yksinkertaisten ohjelmien ajan- ja muistinkäyttöä. Lisäksi opiskelija osaa selittää ohjelmointikielten kirjastojen käyttämisen edut ja rajoitteet ottaen huomioon myös kielten väliset erot.

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Introduction to Algorithms, Second Edition   Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest and Clifford Stein   0-262-03293-7       Ei   
Opintomoniste   Tietorakenteet ja algoritmit   Terhi Kilamo       jaetaan kurssin kotisivuilla   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-02651 Algoritmimatematiikka Suositeltava    
TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet Pakollinen    
TIE-02402 Ohjelmointi 3: Tekniikat Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Kurssilla vaaditaan ohjelmoinnin peruskurssin tasoista C++-ohjelmointiosaamistaVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit, 5 op OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö, 5 op  
TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit, 5 op TIE-20106 Data Structures and Algorithms, 5 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019