TIE-12206 Post-Graduate Seminar on Pervasive Computing, 1-8 cr

Lisätiedot

Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Hannu-Matti Järvinen, Timo D. Hämäläinen, Kaisa Väänänen, Jarmo Takala, Kari Systä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-12206 2019-06 1 - 4 Hannu-Matti Järvinen
Outi Sievi-Korte
Kari Systä
Seminar presentations by the participants, and other requirements to be announced.
TIE-12206 2019-16 3 - 4 Arto Oinonen
Antti Rautakoura
Completed exercises and a short presentation on a single UVM concept.
Voluntary assignments and electronic exam allow higher grades.
TIE-12206 2019-17 4 - 5 Arto Oinonen
Antti Rautakoura

Osaamistavoitteet

To become familiar with timely advanced topics in the field.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. The contents of the course change annually based on available literature.     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-12206 Post-Graduate Seminar on Pervasive Computing, 1-8 cr OHJ-1820 Postgraduate Seminar, 1-8 cr +
TKT-9636 Digital and Computer Systems Seminar, 3-6 cr
 

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019