TIE-02500 Rinnakkaisuus, 5 op
Concurrency

Vastuuhenkilö

Jyke Savia, Arto Perttula

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-02500 2019-01 3 - 4 Arto Perttula
Jyke Savia
Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyöt.
Harjoitustöistä ja viikkoharjoituksista voi saada lisäpisteitä (toteutuskerrasta riippuen).

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa rinnakkaisuuden aiheuttamat perusongelmat (kriittinen alue, nälkiintyminen, lukkiutuminen) ja osaa joko välttää tai ratkaista nämä ongelmat yksinkertaisissa tapauksissa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Prosessi ja säie  Vuoronnus  prioriteetti 
2. Rinnakkaisuus käsitteenä  näennäisen ja todellisen rinnakkaisuudet erot   
3. Kriittinen alue, poissulkeminen  työkaluja (POSIX säierajapinta)  eri ohjelmointikielten tarjoamia työkaluja (monitori, randevouz, csp) 
4. synkronointi     
5. lukkiutuminen, nälkiintyminen  lukkiutumisen ehdot  käänteisprioriteettiongelma 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy tentin perusteella. Harjoitustöistä ja viikkoharjoituksista voi saada lisäpisteitä (toteutuskertakohtainen).

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet Pakollinen    
TIE-05210 Johdatus sulautettuihin järjestelmiin Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-02500 Rinnakkaisuus, 5 op OHJ-4010 Rinnakkaisuus, 4 op  
TIE-02500 Rinnakkaisuus, 5 op TIE-02506 Concurrency, 5 op  

Päivittäjä: Perttula Arto, 20.04.2020