TIE-02402 Ohjelmointi 3: Tekniikat, 5 op
Programming 3: Techniques

Vastuuhenkilö

Terhi Kilamo

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-02402 2019-01 1 - 2 Terhi Kilamo
Hyväksytysti suoritettu tentti/välikoe, harjoitustyöt sekä harjoitukset.

Osaamistavoitteet

Arvosanan "hyvä" saavuttanut opiskelija pystyy osallistumaan suuremman ohjelmiston toteuttamiseen: Opiskelija osaa käyttää yleisesti käytettäviä ohjelmointityökaluja. Opiskelija osaa ohjelmoida moduuleja, jotka ovat yhteydessä ympäristöönsä ennalta annettujen rajapintojen kautta. Opiskelija pystyy tulkitsemaan rajapintadokumentaatiota ja ymmärtää sopimussuunnittelun periaatteet. Opiskelija tuntee aiempaa enemmän ohjelmointikielten rakenteita ja osaa käyttää niitä ohjelmissaan. Opiskelija osaa selittää periytymisen käsitteet ja käyttää niitä ohjelmissaan.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Versionhallinnan käyttö usean henkilön projekteissa  Versionhallinnan haarat  Jatkuva integraatio 
2. Testaus, yksikkötestaus  Toisista luokista riippuvan luokan yksikkötestaus.    
3. Modulaarisuus: kirjastot, nimiavaruudet, abstraktit kantaluokat, rajapintaluokat. Periytyminen Vakio-oliot     
4. Dynaaminen sitominen Virtuaalifunktiot     
5. Muistinhallinta: olioiden omistus ja fiksut osoittimet     
6.   Olioiden kopiointi ja sijoittaminen   
7. Poikkeukset ja poikkeustakuut  Poikkeushierarkian suunnittelu ja toteutus   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosanaan vaikuttavat tentti/välikoe, viikkoharjoituksiin osallistuminen sekä harjoitustöiden arvosanat.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Olioiden ohjelmointi C++:lla   Matti Rintala, Jyke Jokinen   952-14-0936-3       Ei   
Luentokalvot             Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-02402 Ohjelmointi 3: Tekniikat, 5 op TIE-02401 Ohjelmoinnin tekniikat, 5 op  
TIE-02402 Ohjelmointi 3: Tekniikat, 5 op TIE-02408 Programming 3: Techniques, 5 op  

Päivittäjä: Kilamo Terhi, 13.12.2019