TIE-02301 Johdatus ohjelmistotuotantoon, 5 op
Introduction to Software Engineering

Toteutuskerta TIE-02301 2019-01

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Tero Ahtee

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Tentti, harjoitustyö.

Lisätietoja toteutuksesta

Syksyllä 2019 on englanninkielinen TIE-02306, suomenkielinen TIE-02301 on keväällä 2020.


Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Kirja Kurssikirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin. Suomi Ei
Luentokalvot Luentokalvot pdf-tiedostoina tulevat kurssin Moodle-alueelle. Suomi Ei
Muu verkkomateriaali Echo360-luentotallenteet tulevat kurssin Moodle-alueelle. Suomi Ei