TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet, 5 op
Programming 2: Basics

Lisätiedot

Oppimateriaali Plussassa (https://plus.cs.tut.fi/).

Vastuuhenkilö

Terhi Kilamo, Maarit Harsu, Essi Isohanni

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TIE-02201 2019-01 1 - 2 Maarit Harsu
Hyväksytysti suoritetut viikkotehtävät, projektit ja tentti. Kaikkien osasuoritusten pitää olla samalta opintojakson toteutuskerralta.
TIE-02201 2019-02 3 - 4 Maarit Harsu
Essi Isohanni
Hyväksytysti suoritetut viikkotehtävät, projektit ja tentti. Kaikkien osasuoritusten pitää olla samalta opintojakson toteutuskerralta.

Osaamistavoitteet

Arvosanan "hyvä" saavuttanut opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan pienehköjä ohjelmia itsenäisesti: opiskelija osaa jakaa ohjelman erikseen toteuttavissa oleviin osiin tarkoituksenmukaisesti sekä suunnitella ja toteuttaa yksinkertaiset tietorakenteet ja algoritmit. Opiskelija pystyy arvioimaan toisen kirjoittaman ohjelman rakennetta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kääntäminen verrattuna tulkkaukseen.  Esiprosessorin ominaisuuksia (#include, #define, #if(n)def). Makefile.   
2. Luokat ja modulaarisuus. Olio-ohjelmoinnin perusteet.  Periytymisen alkeet.   
3. Rekursio.     
4. STL-kirjasto. Perussäiliöt (vector, set, map). Iteraattorit.  Algoritmit. Lisäsäiliöitä (list, deque).   
5. Arvot, viitteet ja osoittimet. Dynaaminen muistinhallinta. Dynaamisten tietorakenteiden perusteet. Yhteen suuntaan linkitetty lista.  Funktio-osoittimet. Kahteen suuntaan linkitetty lista.   
6. Graafisen käyttöliittymän ohjelmoinnin alkeet (Qt Designer). Tavallisimmat käyttöliittymäelementit. Signal-slot -mekanismi.     
7. Versionhallinta ja Git (yhden ohjelmoijan projekteissa).  Etätietovarastot.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy tenttipisteiden ja harjoitustöistä saatujen pisteden perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali             Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojaksolle hyväksytään vain opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet opintojakson TIE-02100 Ohjelmointi 1: Johdanto arvosanalla 3 tai parempi. Jos olet suorittanut jonkin vanhemman perusohjelmoinnin opintojakson (Ohjelmointi 1, Laaja ohjelmointi 1 tms.) tämä vaatimus ei koske sinua. Lisäksi, mikäli olet suorittanut Johdatus ohjelmointiin -opintojakson ennen syksyä 2016, siinäkään tapauksessa tämä ei koske sinua.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet, 5 op TIE-02200 Ohjelmoinnin peruskurssi, 5 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019