TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto, 5 op
Programming 1: Introduction

Toteutuskerta TIE-02101 2019-03

Opetus

Periodi 5
Opetusmuodot Luento
Vastuuhenkilö Teemu Salminen, Ari Suntioinen, Eliisa Väkevä

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Tarvittava määrä suoritteita viikkotehtävistä ja ohjelmointiprojekteista. Hyväksytty tenttisuoritus.

TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto/Lec/01 Tue 19.05.2020 10:00 - 12:00