TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto, 5 op
Programming 1: Introduction

Toteutuskerta TIE-02101 2019-03

Opetus

Periodi 5
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Ari Suntioinen, Eliisa Väkevä

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Tarvittava määrä suoritteita viikkotehtävistä ja ohjelmointiprojekteista. Hyväksytty tenttisuoritus.