PLA-33500 Teollinen ohjelmistoliiketoiminta, 5 op
Industrial Software Business

Lisätiedot

Porin opetustarjonnassa, mutta mahdollista myös suorittaa etäopiskeluna itsenäisesti verkkomateriaalin avulla.


Vastuuhenkilö

Marko Seppänen, Sami Hyrynsalmi

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-33500 2019-01 1 Sami Hyrynsalmi
Harjoitustehtävät
PLA-33500 2019-02 3 Marko Seppänen
Harjoitustehtävät

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelija ymmärtää ohjelmistoliiketoiminnan erityispiirteet sekä ansainta- ja liiketoimintamallien perusteet. Opiskelija osaa soveltaa asiakaslähtöisyyttä ohjelmistotuote- tai palvelunliiketoiminnnan kehittämisessä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ohjelmistoliiketoiminnan erityispiirteet ja lainalaisuudet     
2. Tuote- ja palveluliiketoiminta, ansainta- ja liiketoimintamallit     
3. Asiakaslähtöinen liiketoiminnan kehitys     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   The Software Industry: Economic Principles, Strategies, Perspective   Buxmann, Peter; Diefenbach, Heiner; Hess, Thomas   978-3-642-31510-7       Ei   
Luentokalvot   Luentomateriaali           Kyllä   
Verkkokirja   Software Product Management and Pricing   Kittlaus, Hans-Bernd; Clough, Peter N.   978-3-540-76987-3     Soveltuvin osin.   Kyllä   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: $course.modifier, 16.10.2019