PLA-32842 Web-palvelinohjelmointi, 5 op
Server-Side Web Development

Lisätiedot

Opintojakso perustuu Helsingin yliopiston verkkomateriaaliin joka sisältää kattavan joukon aihepiirin ohjelmointitehtäviä. Kurssi suoritetaan itsenäisesti melko pitkälle oman aikataulun mukaan.
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Timo Mäkinen, Pekka Sillberg

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-32842 2019-01 - Timo Mäkinen
Pekka Sillberg
harjoitustehtävät, tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää opiskelijan palveluorientoituneen web-järjestelmän arkkitehtuuriratkaisuihin ja toteutustekniikoihin sekä antaa käytännön valmiuksia järjestelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opintojakson esimerkkiympäristönä toimii Spring -sovelluskehys.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Internetin perusosat. Kerrosarkkitehtuuri ja MVC-malli. Pyynnön kulku web-sovelluksessa. Tietokannat ja tietokanta-abstraktiot.     
2. HTTP-protokolla ja käyttäjän tilan ylläpito. Konfiguraatioprofiilit. Web-sovellusten testaaminen.     
3. Web-sovelluskehitykseen liittyvä ohjelmistokehitysprosessi. Tietokantamigraatiot. REST-arkkitehtuurimalli.     
4. Javascript-pohjaisten selainohjelmistojen ja palvelinohjelmistojen yhteistyö. Web-sovellusten tietoturva.     
5. Web-sovellusten skaalaaminen isoille käyttäjäjoukoille. Asynkroniset metodikutsut. Palveluperustaiset arkkitehtuurit ja mikroarkkitehtuurit.     
6. Reaktiivinen ohjelmointi.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin oppimistavoitteet on esitetty kurssimateriaalissa. Kurssin arvosana perustuu opiskelijan ratkaisemiin tehtäviin sekä tehtäviin ja muuhun kurssimateriaaliin pohjautuvaan tenttiin.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali   Web-pavelinohjelmointi, Java   Arto Hellas       Materiaalista käytetään viimeisintä ennen kurssitoteutuksen alkamista julkaistua versiota.   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
PLA-32101 Olio-ohjelmointi Suositeltava    
PLA-32603 Tiedonhallinta ja tietokannat Suositeltava    
PLA-32812 Johdatus web-ohjelmointiin Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintoja perustuu Helsingin yliopiston verkkomateriaaliin. Materiaalissa esitietovaatimusten osalta viitataan aihepiireihin, joita käsitellään TTY Porissa opintojaksoilla Olio-ohjelmointi, Johdatus web-ohjelmointiin ja Tiedonhallinta ja tietokanta.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-32842 Web-palvelinohjelmointi, 5 op PLA-32841 Web-palvelinohjelmointi, 4 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019