PLA-32820 Mobiiliohjelmointi, 5 op
Mobile Programming

Lisätiedot

Porin opetustarjonnassa, mutta mahdollista myös suorittaa etäopiskeluna itsenäisesti verkkomateriaalin avulla.

Kurssin toteutustapa mahdollistaa etäopiskelun. Kurssin voi suorittaa koko kalenterivuoden. Esimerkiksi 2019 tammikuussa alkaneen kurssin viimeisten harjoitustöiden on oltava palautettuna 2019 loppuun mennessä.
Kurssin opiskelumateriaali sisältää Luentomateriaalin, harjoitustehtäviä ja laajemman itsenäisesti toteutettavan harjoitustehtävän. Edellämainittujen perusteella annetaan arvosana.
Oheismateriaalina kurssilla käytetään lisäksi kansainvälistä Mooc-kurssia. Kurssin opiskelumateriaali ja tarkemmat ohjeet suoritusvaatimuksista on Moodlessa. Oikeudet Moodleen saa sähköpostilla pyytämällä.


Vastuuhenkilö

Mika Saari

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-32820 2019-01 3 - 4 Mika Saari
Esitelmä, harjoitukset ja laaja harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustua langattomien päätelaitteiden, kuten matkapuhelimien ja tablettien, ohjelmointiin ja sovellusten erityispiirteisiin. Mobiililaitteen ohjelmointiin tutustutaan esimerkki ohjelmilla ja niihin liittyvien ohjelmointiharjoitustehtävien avulla. Opintojaksolla tutustutaan ajankohtaisiin ohjelmoinnin työvälineisiin ja käyttämiseen mobiililaitteen ohjelmoinnissa. Lisäksi kurssin tavoitteena on tutustua mobiililaitteissa käytettyihin sovellusarkkitehtuureihin. Kurssilla tutustutaan myös mobiiliohjelmoinnin ansaintamalleihin, eli miten ansaita mobiilisovelluskehittäjänä. Lisäksi sovelluskehityksessä hyväksikäytetään pilvipalveluita tiedon tallennukseen ja autentikointiin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mobiilialustojen ja niiden käyttöjärjestelmien perusteet.  Eri mobiililaitteet ja niiden ohjelmointikielet  Tutustutaan laitteisiin ja ympäristöihin: Windows phone, Android, jne. 
2. Mobiili-sovelluksen suunnittelu ja mobiililaitteiden ohjelmointiin liittyvät erityispiirteet.  Työvälineet ja kehitysympäristöt, sekä ohjelmointi eri mobiililaitteisiin   
3. Tutustuminen sovellusten toteutustapaan eri osa-alueilla kuten:Käyttöliittymä ja sen komponentit, tietokantaliittymä, verkkoliittymä, tiedoston käsittely, jne.   Sovelluskehitys ja testaus mobiililaitteessa.  Versiohallinta sovelluskehityksessä. 
4. Mobiiliohjelmoinnin ansaintamallit, eli miten rahastaa mobiiliohjelmoinnilla.  Turvallisuusnäkökohdat eri ympäristöissä.   
5. Pilvipalvelut Mobiililaitesovellusten käyttöön.  Valmiiden Autentikointipalveluiden käyttöönotto   

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot     Mika Saari       Jaetaan Opintojakson aikana opiskelijoille   Ei   
Muu verkkomateriaali     Mika Saari         Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
PLA-31102 Ohjelmointitekniikka Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Olioajatteluun perustuvan ohjelmointikielen osaaminen on välttämätöntä, koska kurssin harjoitustehtävät ovat ohjelmointitehtäviä.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-32820 Mobiiliohjelmointi, 5 op OHJP-2821 Mobiiliohjelmointi, 5 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019