PLA-32603 Tiedonhallinta ja tietokannat, 5 op
Data Management and Databases

Toteutuskerta PLA-32603 2019-02

Kuvaus

Kurssi toimii johdantokurssina tiedonhallinnan keskeisiin menetelmiin ja teknologioihin. Keskeisiä oppimistavoitteita ovat tietokannan mallintaminen ja looginen suunnittelu, relaatiotietokannan käsittely SQL-kielellä sekä tietovarastojen hyödyntäminen liiketoimintatiedon läsittelyssä.

Opetus

Periodi 5
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Harri Keto

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Oppimisalustan (Viope) ohjelmointi-ja monivalintatehtävät sekä Exam tentti.

Lisätietoja toteutuksesta

Kurssin kesäperiodin suoritus arvioidaan tarjottavan oppimisalustan ohjelmointi- ja monivalintatehtävien selkä Exam-tentin perusteella. Luentoja ei ole, opiskelu tapahtuu verkossa. Luentomateriaali perustuu syksyn 1. periodin toteutukseen. Luentokalvot, opetusvideot ja muu materiaali julkaistaan Moodlessa.