PLA-32603 Tiedonhallinta ja tietokannat, 5 op
Data Management and Databases

Toteutuskerta PLA-32603 2019-01

Kuvaus

Kurssi toimii johdantokurssina tiedonhallinnan keskeisiin menetelmiin ja teknologioihin. Keskeisiä oppimistavoitteita ovat tietokannan mallintaminen ja looginen suunnittelu, relaatiotietokannan käsittely SQL-kielellä sekä tietovarastojen hyödyntäminen liiketoimintatiedon käsittelyssä.

Opetus

Periodi 1
Opetusmuodot Luento
Vastuuhenkilö Harri Keto

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Teoriaosuuden ohjelmointi- ja monivalintatehtävät verkossa sekä niiden lisäksi annetut suunnittelutehtävät (viikkotehtävät) tai koko kurssin kattava Exam -tentti.

Lisätietoja toteutuksesta

Kurssin syksyn toteutuskerta on mahdollista suorittaa tekemällä teoriaosuuden ohjelmointi- ja monivalintatehtävät sekä lisäksi joko A) osoitetut suunnittelutehtävät kurssin aikana tai vaihtoehtoisesti B) tekemällä Exam -tentti. Suurin osa opiskelusta tapahtuu verkossa. Luentokalvot, opetusvideot ja muu materiaali julkaistaan Moodlessa, joten kursiin suoritus etäopiskeluna on mahdollista. Katso kurssin Moodle -sivulta tarkemmin tavoitteet, sisältö sekä suoritusperiaatteet ja arviointikriteerit.

PLA-32603 Tiedonhallinta ja tietokannat/Lec/01 (*) Sat 31.08.2019 09:00 - 12:00
PLA-32603 Tiedonhallinta ja tietokannat/Lec/02 Fri 27.09.2019 15:00 - 18:00
PLA-32603 Tiedonhallinta ja tietokannat/Lec/01 (*) Sat 28.09.2019 09:00 - 12:00
PLA-32603 Tiedonhallinta ja tietokannat/Lec/01 (*) Fri 18.10.2019 14:00 - 17:00