PLA-32311 Sulautetut järjestelmät, 5 op
Embedded Systems

Lisätiedot

Kurssisoveltuu etäopiskelukurssiksi ja tällöin kurssin suoritusaikataulusta voidaan keskustella.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla käydään läpi kurssinsisältö ja suoritusvaatimukset. Alla suoritusvaatimukset:
- Oppimispäiväkirja.
- Harjoitustehtävät
- Rakennusprojekti
- Kurssilla ei ole tenttiä
- Osallistuminen viikoittaiseen tilannepalaveriin suositeltavaa, mutta hyvällä oppimispäiväkirjalla tämän voi korvata.

Vastuuhenkilö

Mika Saari

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-32311 2019-01 1 - 2 Mika Saari
Harjoitukset, laajaharjoitustyö ja opintopäiväkirja

Osaamistavoitteet

Sulautetut järjestelmät kurssilla tutustutaan sulautettujen järjestelmien perusteknologioihin esimerkkien, harjoitusten ja projektien kautta hyväksikäyttäen mikrokontrolleripohjaisia testilaitteita. Kurssilla tutustutaan mikrokontrollerien tekniikkaan, käyttöjärjestelmiin ja niiden ohjelmointiin. Lisäksi tutustutaan antureiden ja lisäosien, kuten verkkoliitäntöjen, perustekniikkaan ja miten niitä hyväksikäytetään mikrokontrollerien kanssa yhdessä. Kurssin jälkeen opiskelijalla on tietämys toteuttaa mikrokontrolleria hyväksikäyttävä itsenäisesti toimiva laite.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Laiteläheinen ohjelmointi ja siihen liittyvät työkalut: kehitysympäristöt ja versionhallinta.  C/C++ ohjelmointi, Python, Perl, Skriptikielet   
2. Linux - käyttöjärjestelmä ja virtuaaliympäristöt  Käyttöjärjestelmien ja palvelimien pyörittäminen virtuaalikoneina.   Etähallinta (työpöytä ja konsoli ohjaus). 
3. Avoimeen laitteistoon perustuvat mikro-ohjain-/elektroniikka-alustat: Arduino, jne... Näihin perustuvat rakennus- ja kokeiluprojektin.  Anturit, datan keruu ja analysointi.   
4. Yhden piirilevyn tietokoneet: Raspberry Pi, Intel Galileo, jne.  Datan keruu, analysointi ja tarjoaminen palveluna.    
5. Omatoiminen rakennusprojekti.     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
PLA-31102 Ohjelmointitekniikka Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Ohjelmointiosaaminen, jollain ohjelmointikielellä vaaditaan.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-32311 Sulautetut järjestelmät, 5 op PLA-32310 Sulautetut järjestelmät, 6 op  
PLA-32311 Sulautetut järjestelmät, 5 op PLA-42010 Mittaus ja tiedonkeruu, 5 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019