YHTTAY-64010 Moniulotteinen markkinointi, 5 op
Multidimensional Marketing

Lisätiedot

Opiskelijoiden, jotka haluavat suorittaa opintojakson, tulee hakeutua opiskelijaksi ristiinopiskelupalvelun kautta. HUOM! Ei ilmoittautumista POPin kautta.
Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Ulla Vartiala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-64010 2019-01 - Ulla Vartiala

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 08.03.2019