YHTTAY-64010 Moniulotteinen markkinointi, 5 op
Multidimensional Marketing

Toteutuskerta YHTTAY-64010 2019-01

Kuvaus

Opiskelijoiden, jotka haluavat suorittaa opintojakson, tulee hakeutua opiskelijaksi ristiinopiskelupalvelun kautta. HUOM! Ei ilmoittautumista POPin kautta.

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Ulla Vartiala

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Lisätietoja toteutuksesta

Toteutuu lv 2018-2018. Lisätiedot Tampereen yliopiston opetusohjelmasta.