YHTTAY-62050 Markkinoinnin kannattavuus ja taloudellisuus, 5 op
Marketing Performance and Profitability

Toteutuskerta YHTTAY-62050 2019-01

Kuvaus

Opiskelijoiden, jotka haluavat suorittaa opintojakson, tulee hakeutua opiskelijaksi ristiinopiskelupalvelun kautta. HUOM! Ei ilmoittautumista POPin kautta.

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Soila Kolari, Ulla Vartiala

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Lisätietoja toteutuksesta

Toteutuu lv 2018-2018. Lisätiedot Tampereen yliopiston opetusohjelmasta.