YHTTAY-62040 Asiakastieto ja asiakkuuksien johtaminen, 5 op
Customer Data and Customer Relationship Management

Lisätiedot

Opiskelijoiden, jotka haluavat suorittaa kyseisen opintojakson, tulee hakeutua opiskelijaksi ristiinopiskelupalvelun kautta. HUOM! Ei ilmoittautumista POPin kautta. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Soila Kolari, Ulla Vartiala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-62040 2019-01 - Soila Kolari
Ulla Vartiala

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy kehittämään erilaisia asiakkuusstrategioita ja on saanut valmiudet asiakastiedon hyödyntämiseen asiakkuuksien johtamisessa.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Vartiala Ulla, 08.03.2019