YHTTAY-62040 Asiakastieto ja asiakkuuksien johtaminen, 5 op
Customer Data and Customer Relationship Management

Toteutuskerta YHTTAY-62040 2019-01

Kuvaus

Opiskelijoiden, jotka haluavat suorittaa kyseisen opintojakson, tulee hakeutua opintojaksolle ristiinopiskelupalvelun kautta. HUOM! Ei ilmoittautumista POPin kautta.

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Soila Kolari, Ulla Vartiala

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Lisätietoja toteutuksesta

Toteutuu lv 2018-2019. Lisätiedot Tampereen yliopiston opetusohjelmasta.