YHTTAY-30300 Opettajan pedagogiset opinnot, 60-70 op
Subject Teacher's Pedagogical Studies

Lisätiedot

Opintojaksolle voidaan kirjata Tampereen yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot 60 op. Opinnot on tarkoitettu matemaattisten aineiden DI-opettajaksi opiskeleville, ja niiden suorittamiseen on haettava erillinen opinto-oikeus (oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin, http://www.uta.fi/edu/aineenopettajakoulutus/index.html).

Lisätietoja: https://www10.uta.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=9773&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2016
Opintojakso voidaan sijoittaa opettajan pedagogisten opintojen opintokokonaisuuteen (60 op).


Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Hanna Lehtelä, Anna Pitkänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-30300 2019-01 - Anna PitkänenVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-30300 Opettajan pedagogiset opinnot, 60-70 op YHTTAY-30100 Kasvatustieteiden perusopinnot, 25 op +
YHTTAY-30200 Kasvatustieteen aineopinnot, 35 op
 
YHTTAY-30300 Opettajan pedagogiset opinnot, 60-70 op YHTTAY-30301 Opettajan pedagogisia opintoja, 1-70 op  

Päivittäjä: Lehtelä Hanna, 05.08.2019