YHTTAY-30300 Opettajan pedagogiset opinnot, 60-70 op
Subject Teacher's Pedagogical Studies

Toteutuskerta YHTTAY-30300 2019-01

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Anna Pitkänen

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Lisätietoja toteutuksesta

Opintojakso ja sen toteutuskerta on tarkoitettu opintojen suunnittelua ja suoritutusten kirjausta varten. Kokonaisuus on osa matemaattisten aineiden DI-opettajan tutkintoa, jolle haetaan erikseen TaY:n käytäntöjen mukaisesti. Seuraava haku lukuvuodelle 18-19 on keväällä 2018.

Lisätietoa:
https://www10.uta.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=9704&lang=fi&uiLang=fi&lvv=2016
https://portal.tut.fi/group/pop/opiskelu/opintojen-suunnittelu/suomenkieliset-tutkinto-ohjelmat/teknis-luonnontieteellinen/matemaattisten-aineiden-di-opettajankoulutus