YHTTAY-25050 Kuluttajakansalaisen vaikutusmahdollisuudet energiapolitiikassa, 5 op
Consumer-Citizens' Opportunities to Influence the Energy Policy

Toteutuskerta YHTTAY-25050 2019-01

Opetus

Periodi 1 - 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Susanna Ketola

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Kirjatentti

Lisätietoja toteutuksesta

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä. Ilmoittautuminen tapahtuu Tampere3-ristiinopiskelupalvelun kautta. Ota yhteyttä suoraan TaY:n opettajaan.