YHTTAY-25040 Suomen energiapolitiikka, 5 op
Finnish Energy Policy

Toteutuskerta YHTTAY-25040 2019-01

Opetus

Periodi 1 - 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Susanna Ketola

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Lisätietoja toteutuksesta

Opintojakso kuuluu sivuainekokonaisuuteen "Uusiutuva energia muuttuvassa yhteiskunnassa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Tampere3-ristiinopiskelupalvelun kautta. Tämä opintojakso on vain opintojen suunnittelua ja suoritusten kirjausta varten.