YHTTAY-25030 Kansainvälinen energiapolitiikka, 5 op
International Energy Politics

Toteutuskerta YHTTAY-25030 2019-01

Opetus

Periodi 3
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Susanna Ketola

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Lisätietoja toteutuksesta

Opintojaksolle ilmoittaudutaan Tampere3-ristiinopiskelupalvelun kautta. Tämä opintojakso on tarkoitettu vain opintojen suunnittelua varten.