YHTTAY-25010 Ympäristöhallinnan muutos, 5 op
New Environmental Governance

Toteutuskerta YHTTAY-25010 2019-01

Opetus

Periodi 3
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Susanna Ketola

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Lisätietoja toteutuksesta

Opintojakso kuuluu sivuaineeseen "Uusiutuva energia muuttuvassa yhteiskunnassa". Opintojaksolle ilmoittaudutaan Tampere3-ristiinopiskelupalvelun kautta. Tämä opintojakso on vain opintojen suunnittelua ja suoritusten kirjausta varten.