YHTTAY-25000 Johdatus energiajärjestelmiin, 5 op
Introduction to Energy Systems

Lisätiedot

Vastuuhenkilö: Pami Aalto TaY
Opintojakso luennoidaan seuraavan kerran syksyllä 2019.
Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Susanna Ketola

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-25000 2019-01 1 - 2 Susanna Ketola

Osaamistavoitteet

Kaikille pakollinen johdantokurssi oheismateriaaleineen, jolla käsitellään energiavarojen jakautuminen, energiajärjestelmän peruskäsitteet ja ¿rakenne energian tuotannosta verkkoon, jakeluun ja kulutukseen sekä energiajärjestelmän, talouden ja politiikan väliset riippuvuussuhteet samoin kuin toimijakenttä. Johdantokurssi tarkastelee energiaa monitieteisesti ja ongelmakeskeisesti. Sen aikana esitellään myös kaikkien pilottiin kuuluvien opintojaksojen keskeinen sisältö. Johdantokurssiin liittyy oheismateriaali.

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 22.02.2019