YHTTAY-25000 Johdatus energiajärjestelmiin, 5 op
Introduction to Energy Systems

Toteutuskerta YHTTAY-25000 2019-01

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Susanna Ketola

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Lisätietoja toteutuksesta

Opintojakso luennoidaan seuraavan kerran syksyllä 2019.
Opintojaksolle ilmoittaudutaan Tampere3-ristiinopiskelujärjestelmässä. Opintojakso on POLKVA23 Kansallinen, eurooppalainen ja globaali energiapolitiikka ks. https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/uta-ykoodi-39907?year=2019