YHTTAMK-32080 Pk-yrittäjän myyntijohtaminen, 5 op
Sales Management of SME Entrepreneur

Toteutuskerta YHTTAMK-32080 2019-01

Kuvaus

Opiskelijoiden, jotka haluavat suorittaa opintojakson, tulee hakeutua opiskelijaksi ristiinopiskelupalvelun kautta. HUOM! Ei ilmoittautumista POPin kautta.

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Ulla Vartiala

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Lisätietoja toteutuksesta

Totuetuu lv 2018-2019. Lisätiedot TAMKista.