YHTTAMK-32070 B2B myyntivuorovaikutustaidot, 5 op
B2B Communication Skills in Sales

Toteutuskerta YHTTAMK-32070 2019-01

Kuvaus

Tampereen ammattikorkeakoulun toteuttama opintojakso. Opiskelijoiden, jotka haluavat suorittaa kyseisen opintojakson, tulee aktivoitua TAMK:n ristiinopiskelijaksi sekä suunnitella opintojaksot Tampere3-verkkopalvelun kautta. Huom! Ilmoittautuminen TAMKin järjestelmän kautta.

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Ulla Vartiala

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Lisätietoja toteutuksesta

Toteutuu lv 2018-2018. Lisätiedot Tamkista.