YHTTAMK-25010 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja elinkaaritalous, 5 op
Energy Use and Life Cycle Economy in Buildings

Toteutuskerta YHTTAMK-25010 2019-01

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Susanna Ketola

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Lisätietoja toteutuksesta

Opintojaksolle ilmoittaudutaan Tampere3-ristiinopiskelujärjestelmän kautta. Tämä opintojakso on opintojen suunnittelua ja suoritusten kirjaamista varten.