TUT-4000 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen, 0-10 op
Recognition of Prior Learning

Toteutuskerta TUT-4000 2019-01

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Tea Vellamo

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Lisätietoja toteutuksesta

Opintojakso ja sen toteutuskerta on tarkoitettu suoritusten kirjausta varten.