TUT-20050 Luottamustehtävissä toimiminen, 1-10 op
Working in the Positions of Trust

Lisätiedot

Opiskelija voi saada alempaan ja/tai ylempään korkeakoulututkintoon opintosuorituksia, jos hän on käynyt luottamustehtäväkurssin (2 op) tai jos hän on toiminut

- vähintään lukuvuoden yliopistolain tai yliopiston johtosäännön mukaisessa yliopiston monijäsenisessä toimielimessä (konsistori 4 op; koulutusneuvosto, yyv-neuvosto, tiedekuntaneuvosto 3 op; muutoksenhakulautakunta 2 op
- vähintään lukuvuoden tiedekunnan tai tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmässä
- vähintään vuoden aine- tai edunvalvontajärjestön puheenjohtajana 3 op tai hallituksessa 2 op
- vähintään vuoden harrastejärjestön puheenjohtajana 2 op tai hallituksessa 1 op
- vähintään vuosi ylioppilaskunnan luottamustehtävässä (edustajiston tai hallituksen jäsenenä tai niiden alaisen valiokunnan tai jaoston jäsenenä): 1) ylioppilaskunnan hallituksen jäsen 4 op, 2) ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtaja 3 op, 3) edustajiston jäsen, valiokunnan tai jaoston puheenjohtaja 2 op

Opintojakso ja sen toteutuskerta on tarkoitettu opintojen suunnittelua ja suoritusten kirjaamista varten. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Marleena Yli-Äyhö, Nina Ojala, Susanna Ketola

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TUT-20050 2019-01 - Susanna Ketola
Nina Ojala
Marleena Yli-Äyhö
Saadaakseen suorituksen hyväksytyksi, opiskelijan tulee todentaa toimimisensa luottamustehtäväsä sekä laatia raportti, jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä ja reflektoi kertynyttä osaamistaan. Raportin ohjeellinen pituus on noin 1 sivu / opintopiste.

Osaamistavoitteet

Opiskelija- ymmärtää yliopiston, muun organisaation tai järjestön toimintaa, päätöksentekoa ja toimintakäytäntöjä - osaa toimia luottamustehtävissään rakentavasti, vastuullisesti ja erilaisia näkökulmia huomioiden- osaa toimia aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti erilaisissa ryhmissä- ymmärtää vaikuttamiseen tähtäävän toiminnan merkityksen ja osaa hyödyntää kokemuksiaan opinnoissa ja työelämässä

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 20.09.2019