TUT-20050 Luottamustehtävissä toimiminen, 1-10 op
Working in the Positions of Trust

Lisätiedot

Opiskelija voi saada alempaan ja/tai ylempään korkeakoulututkintoon yhteensä enintään 10 op opintosuorituksia luottamustehtävissä toimimisesta.

Opintopisteitä voi saada seuraavasti:
-Yhdistyksen hallinto ja talous (2 op) - suoritukset kirjataan opintojaksolle TTA-12030
- vähintään yksi lukuvuosi yliopistolain tai yliopiston johtosäännön mukaisessa yliopiston monijäsenisessä toimielimessä (konsistori 4 op; koulutusneuvosto, yyv-neuvosto, tiedekuntaneuvosto 3 op; muutoksenhakulautakunta 2 op)
- vähintään yksi lukuvuosi tiedekunnan tai tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmässä
- vähintään yksi vuosi aine- tai edunvalvontajärjestön puheenjohtajana 3 op tai hallituksessa 2 op
- vähintään yksi vuosi harrastejärjestön puheenjohtajana 2 op tai hallituksessa 1 op
- vähintään yksi vuosi ylioppilaskunnan luottamustehtävässä (edustajiston tai hallituksen jäsenenä tai niiden alaisen valiokunnan tai jaoston jäsenenä): 1) ylioppilaskunnan hallituksen jäsen 4 op, 2) ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtaja 3 op, 3) edustajiston jäsen, valiokunnan tai jaoston puheenjohtaja 2 op

Opintojakso on tarkoitettu opintojen suunnittelua ja suoritusten kirjaamista varten.

Saadaakseen suorituksen hyväksytyksi, opiskelijan tulee todentaa toimimisensa luottamustehtävässä sekä laatia raportti, jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä ja reflektoi kertynyttä osaamistaan. Raportin ohjeellinen pituus on noin 1 sivu / opintopiste. Raportti toimitetaan tutkinto-ohjelman opintosuunnittelijalle. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Marleena Yli-Äyhö, Nina Ojala, Susanna Ketola

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TUT-20050 2019-01 - Susanna Ketola
Nina Ojala
Marleena Yli-Äyhö
Saadaakseen suorituksen hyväksytyksi, opiskelijan tulee todentaa toimimisensa luottamustehtävässä sekä laatia raportti, jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä ja reflektoi kertynyttä osaamistaan. Raportin ohjeellinen pituus on noin 1 sivu / opintopiste. Raportti toimitetaan tutkinto-ohjelman opintosuunnittelijalle.

Osaamistavoitteet

Opiskelija- ymmärtää yliopiston, muun organisaation tai järjestön toimintaa, päätöksentekoa ja toimintakäytäntöjä - osaa toimia luottamustehtävissään rakentavasti, vastuullisesti ja erilaisia näkökulmia huomioiden- osaa toimia aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti erilaisissa ryhmissä- ymmärtää vaikuttamiseen tähtäävän toiminnan merkityksen ja osaa hyödyntää kokemuksiaan opinnoissa ja työelämässä

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Lassila Jenni, 24.02.2020